Shounen Onmyouji Episode 1/24
Shounen Onmyouji Episode 2/24
Shounen Onmyouji Episode 3/24
Shounen Onmyouji Episode 4/24
Shounen Onmyouji Episode 5/24
Shounen Onmyouji Episode 6/24
Shounen Onmyouji Episode 7/24
Shounen Onmyouji Episode 8/24
Shounen Onmyouji Episode 9/24