Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan Oav 1-2
Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan Oav 3-4
Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan Oav 5-6
Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan Oav 7-8